Giáo dục

Từ bỏ vị trí quản lý, mức lương trăm triệu đồng… để làm giảng viên

Những “ngã rẽ” bất ngờ Với nhiều thầy cô, nghề giáo không phải là lựa chọn đầu tiên trong hành trình nghề nghiệp của mình. Có người đã từ bỏ mức lương lên tới hơn 100 triệu đồng/tháng ở nước ngoài về nước làm giảng viên. Bên cạnh những người tốt nghiệp sư phạm để