Đời sống Sức khỏe

Thấu nghĩa đồng bào

Hình ảnh cá.c nhân viên y tế cấp tốc lên một chiếc xe ba gá.c vào vùng dịch ở xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội hô.m 10-5 đã gây xúc động cho nhiều người. Một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ hình dung tinh thần vì cộng đồng của đội ngũ y