Đời sống

Kẹt tiền cuối năm

Dịch bệnh kéo dài khiến công việc bị ảnh hưởng, thu nhập bấp bênh, không ít người trẻ phải đối mặt các vấn đề tài chính khi thời điểm cuối năm đang đến gần. Thời gian này mọi năm thường là lúc Khánh Hòa (26 tuổi, thợ trang điểm) bận rộn nhất bởi đang là