Công nghệ Kinh doanh

Diễn biến bất ngờ sau cú “cắt phăng” mảng điện thoại của Vingroup: Khá.ch hàng đổ xô mua Vsmart

Trái với lẽ thường, điện thoại Vsmart tại một số hệ thống bán lẻ di động có lượng mua tăng mạnh. Sau th.ông tin Vingroup dừng mảng điện thoại, tuy chưa tạo nên cơn “sốt” nhưng mối quan tâm đến chiếc điện thoại Vsmart đã có sự thay đổi, một số hệ thống bán lẻ