VCCI “quay” Bộ Tài chính vì sao không “xin” giảm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu!

Kinh doanh

Vì sao không đề xuất giảm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu?


Dù đồng tình với phương án giảm thuế môi trường trong xăng dầu, nhưng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) “truy” lý do tại sao Bộ Tài chính không đề xuất giảm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này.

Đây được xem là sắc thuế nặng, tác động trực tiếp đến giá xăng dầu hiện nay và gây tăng chi phí cho doanh nghiệp.

VCCI cho rằng việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng với xăng là hợp lý, có thể thực hiện được ngay trong tháng 7, do đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng nêu, về lâu dài, đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đ-á-n-h giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và có văn bản báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tới.

VCCI "quay" Bộ Tài chính về lý do vì sao không xin giảm thuế nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu - Ảnh 1.
VCCI “quay” Bộ Tài chính về lý do vì sao không xin giảm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu.

“Nếu lựa chọn cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế giá trị gia tăng thì phải đợi kỳ họp Quốc hội gần nhất vào cuối năm 2022, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô hiện nay”, theo VCCI.

“Tờ trình có đề cập đến các cam kết của Việt Nam trong các FTA, tuy nhiên, theo rà soát, đây là các cam kết mức thuế nhập khẩu tối đa mà Việt Nam được phép áp dụng. Theo đó, các FTA này vẫn cho phép Việt Nam hạ thuế nhập khẩu thấp hơn và tăng trở lại mức cam kết khi cần thiết”, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích.

Về một sắc thuế lớn khác là thuế nhập khẩu, VCCI cho rằng đề xuất của Bộ Tài chính chưa nêu rõ lý do vì sao không lựa chọn phương án giảm thuế nhập khẩu. Bởi vấn đề này thuộc thẩm quyền của Chính phủ và hoàn toàn có thể làm ngay trong tháng 7.

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ hơn phương án cắt giảm thuế nhập khẩu hoặc thuyết minh chi tiết hợp lý hơn.

Về mức giảm thuế bảo vệ môi trường, VCCI đ-á-n-h giá dự thảo tờ trình của Bộ Tài chính đã thuyết minh tương đối chi tiết tác động ngân sách. Tuy nhiên, việc giảm thuế này đặt trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, dẫn đến các khoản thu theo thuế suất tương đối (gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu) tăng mạnh.

Do đó, tác động tổng thể đến thu ngân sách sẽ không lớn như được trình bày trong dự thảo tờ trình. Cơ quan soạn thảo cần bổ sung các thuyết minh về tác động tổng thể này giúp cơ quan có thẩm quyền thêm cơ sở để ra quyết định.

Related Posts